KONKURS na dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

Posted by on Sty 24, 2018 in Aktualności

Fundacja FENIKS w ramach swojej działalności statutowej ogłasza konkurs dla przedstawicieli podkarpackich szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie 50% kosztów udziału w szkoleniu specjalistycznym w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci przed krzywdzeniem oraz interwencji i obowiązków prawnych instytucji oświatowych w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Każda osoba zakwalifikowana do programu otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 zł na pokrycie kosztu szkolenia prowadzonego w ramach działalności Fundacji FENIKS. Całkowity koszt szkolenia wynosi 300 zł. pozostały koszt do zapłaty to jedynie 150 zł.

Fundacja FENIKS jest organizacją non-profit i organizowane szkolenia nie są nastawione na zysk.

Dofinansujemy 50 osób z terenu całego Podkarpacia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696-081-880

Pierwsze szkolenie dla pierwszych dziesięciu osób odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. (wtorek)
w godzinach 9:00 – do 15:00 (8 godzin dydaktycznych) w siedzibie Fundacji ul. Lisa Kuli 1 w Rzeszowie.

Kolejne terminy ustalane będą na bieżąco po zapełnianiu się kolejnych list.

Read More »

Bezpłatne szkolenia dla studentów pedagogiki

Posted by on Sty 24, 2018 in Aktualności

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów studiów uzupełniających na kierunku Pedagogika do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Fundację.

Szkolenia dotyczyć będą przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Cykl będzie obejmował trzy dni praktycznych szkoleń oraz prowadzenie przez absolwentów szkoleń własnych.

Dla najlepszych zaoferujemy stałą współpracę z naszą Fundacją.

Jedyny warunek to chęć rozwoju zawodowego i tytuł licencjata w zawodzie pedagoga.

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 lutego (czwartek) o godzinie 9:00 w siedzibie Fundacji Feniks przy ul. Lisa Kuli 1 w Rzeszowie.

Obowiązują wcześniejsze zapisy posiadamy ograniczoną liczbę miejsc do 10 osób.

Zapisy i informacje szczegółowe: kontakt@fundacjafeniks.pl

Read More »