JAK PRACOWAĆ ZE SPRAWCAMI PRZEMOCY W RODZINIE WEDŁUG MODELU DULUTH

Posted by on Wrz 19, 2016 in Aktualności

WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W WARSZAWIE

zapraszamy do udziału w 50 godzinnym kursie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy, który odbędzię się w Warszawie w dniach:

16-18 GRUDNIA 2016; 20-22 STYCZNIA 2017;

Cele szkolenia: Uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć:
– Zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie i możliwości jej zatrzymania i ograniczenia.
– Zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy.
– Rozwiną świadomość i pogłębią wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
– Rozwiną umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.

Korzyści ze szkolenia: Wszyscy uczestnicy w cenie szkolenia otrzymają:
– Zaświadczenie ukończenia kursu przygotowującego do samodzielnego prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego.
– Podręcznik niezbędny do samodzielnego prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
– Zniżkę na zakup dodatkowych autorskich materiałów filmowych w preferencyjnej cenie.

Adresaci: Na szkolenie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Oświaty, Policji, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie chcących i planujących prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo uruchamiając poniższy link:

http://frdl.mazowsze.pl/pl/365-jak_pracowaC_ze_sprawcami_przemocy_w_rodzinie_wedLug_modelu_duluth

Read More »

KURS SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I POMOCY OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC

Posted by on Wrz 19, 2016 in Aktualności

We współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

zapraszamy do udziału w 100 godzinnym kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy, który odbędzię się w Warszawie w dniach

16-18 grudnia 2016; 20-22 stycznia 2017; 3-5 luty 2017; 3-5 marca 2017

Kurs opracowany został zgodnie z „Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-207 na podstawie art. 8, pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Kurs realizowany będzie w systemie 4 sesji po 25 godzin dydaktycznych (łącznie 100 godzin) realizowany w weekendy raz w miesiącu. W ramach programu kursu przewidziane jest minimum 50 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przygotuje do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy z wykorzystaniem modelu z DULUTH.

Adresaci: Na szkolenie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Oświaty, Policji, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie chcących i planujących prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do zapoznania się ze szczególami:

http://frdl.mazowsze.pl/pl/765-kurs_specjalistyczny_z_zakresu_przeciwdziaLania_przemocy__w_rodzinie__i_pomocy_osobom_uwikLanym_w_przemoc

Read More »

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Posted by on Wrz 9, 2016 in Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

W ramach profesjonalizacji działań przedstawicieli placówek edukacyjnych w zakresie identyfikacji przemocy wobec dzieci i podejmowania interwencji zapraszamy przedstawicieli szkół z terenów wiejskich i małomiasteczkowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Oferujemy bezpłatny udział w dwóch blokach szkoleniowych:

Blok I – Rozpoznawanie objawów przemocy wobec dzieci oraz stosowanie procedur profesjonalnego postępowania w tym zakresie.

Blok II – Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu kształtowania umiejętności prospołecznych i ochrony przed przemocą

Zajęcia prowadzone będą w systemie weekendowych w czterech miastach województwa podkarpackiego: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Napisz do nas a prześlemy Ci materiały informacyjne i promocyjne oraz formularz zgłoszeniowy: kontakt@fundacjafeniks.pl

Informacja o naszym szkoleniu wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym została także umieszczona na stronach Podkarpackiego Kuratorium Oświaty:

http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11398&ida=7235

Read More »