Kurs uprawniajacy do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

Posted by on Cze 17, 2020 in Aktualności

Kurs duluth Warszawa

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwa weekendy: 26-27 września i 17-18 października.

Ze względu na współpracę Fundacji FENIKS z gospodarzami FUNDACJĄ SŁAWEK

Kurs może odbyć się w promocyjnej cenie 800 zł za osobę.

Otrzymany Certyfikat po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Zapisy i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.

Read More »

Program dla mężczyzn z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w zakresie kontrolowania złości i zachowań przemocowych

Posted by on Cze 6, 2020 in Aktualności

punkt konsultcyjny lewy

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,  Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje projekt:

Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość – Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi.

W ramach projektu zapraszamy mężczyzn z terenu Miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego do konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu 696 081 880 lub do udziału w programie edukacyjno- terapeutycznym (do 8 godzin spotkań indywidualnych i/lub grupowych) mających na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami przemocowymi w rodzinie i związkach partnerskich.

W ramach konsultacji telefonicznych służymy także pomocą dla pracowników realizujących procedurę Niebieskie Karty w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Szczegóły i konsultacje: tel. 696 081 880 lub mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

rops_logo

Projekt: Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Read More »

Szkolenie on line na żywo – 18 września 2020 – Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji dla lekarzy, oświaty i OPS

Posted by on Kwi 11, 2020 in Aktualności

symptomy z napisem online na wrześień

W ostatnim czasie obserwować można nasilającą się przemoc w rodzinie. Szczególna sytuacja dotyczy dzieci, które w niepewnej sytuacji szkolnej nie zawsze mogą liczyć na wsparcie osób dorosłych.

W związku z ograniczeniami jakie obecnie panują w Polsce organizujemy szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii on line. Wykorzystywane przez nas narzędzia szkoleniowe pozwalają na bezpośredni kontakt  face to face z możliwością audio. Szkolenia odbywają się na żywo.

W szkoleniu może wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, nauczycie, pedagog, pracownik socjalny, członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy.

Każdy uczestnik szkolenia przed szkoleniem otrzyma bezpłatne narzędzie do konferencji online wraz z instrukcja obsługi, które również będzie mogło być w przyszłości wykorzystywane do prowadzenia spotkań on line Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu

W związku z tym, iż jest to szkolenie nadal proponujemy promocyjną cenę zawierającą tym razem 25 % zniżki  czyli 150 zł za jedną osobę

W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób dodatkowa zniżka (cena 100 zł za osobę)

Wszelkie informacje jak i zgłoszenia pod numerem tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl;

Wysyłając zgłoszenie podaj imiona i nazwiska uczestników oraz dane do faktury osoby lub instytucji opłacającej szkolenie.

 

„Rozpoznawanie Symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji” dla przedstawicieli instytucji pracujących z rodzina i dziećmi – OPS i oświata

Program:

1. Formy przemocy wobec dziecka, rozpoznawanie przemocy wobec dzieci, specyficzne i nie specyficzne symptomy krzywdzenia dziecka
2. Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci
3. Obowiązki prawne – realizacja czterech formy interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci:
Interwencja prawna, cywilna, procedura Niebieska Karta, procedura psychologiczna.
4. Zasady rozmowy z dzieckiem krzywdzonym
5. Przygotowanie do rozmowy z rodzicem dziecka krzywdzonego
6. Pokonywanie własnych trudności i oporów w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dziecka

Read More »