Program dla mężczyzn z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w zakresie kontrolowania złości i zachowań przemocowych

Program dla mężczyzn z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w zakresie kontrolowania złości i zachowań przemocowych

punkt konsultcyjny lewy

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,  Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje projekt:

Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość – Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi.

W ramach projektu zapraszamy mężczyzn z terenu Miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego do konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu 696 081 880 lub do udziału w programie edukacyjno- terapeutycznym (do 8 godzin spotkań indywidualnych i/lub grupowych) mających na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami przemocowymi w rodzinie i związkach partnerskich.

W ramach konsultacji telefonicznych służymy także pomocą dla pracowników realizujących procedurę Niebieskie Karty w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Szczegóły i konsultacje: tel. 696 081 880 lub mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

rops_logo

Projekt: Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie