Mamy dwa nowe szkolenia w marcu na które gorąco zapraszamy

Posted by on lt. 24, 2021 in Aktualności

„Praca z rodziną z przemocą, w której osoby doznające lub stosujące przemoc wykazują  zaburzenia psychiczne”

Praca z osoba zaburzoną psychicznie - marzec

Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

– Zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne – charakterystyka

– Zasady kontaktu z osobą stosującą i doświadczająca przemocy która wykazuje zaburzenia psychiczne

– Czy można zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia?

– Realizacja procedury Niebieskie Karty i pomoc rodzinie dotkniętej przemocą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której występują zaburzenia psychicznie/ choroby psychiczne

szkolenie prowadzone przez dwie osoby psychologa i terapeutę oraz specjalistę ds. procedur przeciwdziałania przemocy.

Drugie szkolenie:

„Praca z klientem trudnym” Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników OPS a w szczególności do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek,

 Praca z trudnym klientem marzec 2021

 Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

  – Tzw. klient trudny – kto to taki?

– Identyfikacja własnych trudności w pracy z klientem trudnym.

– Osoba z zaburzeniami psychicznymi, uzależniona, osoba w kryzysie suicydalnym – zasady kontaktu.

– Osoba agresywna – zasady kontaktu.

–  Manipulacja – zasady kontaktu z osobą manipulującą – jak stawiać granice, jak chronić siebie.

–  Dbanie o siebie jako profilaktyka wypalenia.

 

Prowadzenie: Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog, psychoterapeuta i interwent kryzysowy,  przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną. Udziela pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

 

W związku z tym, iż są to szkolenia on-line proponujemy preferencyjną cenę 120 zł za osobę (40% zniżki) przy zgłoszeniu minimum 5 osób 100 zł za osobę (50% zniżki) – wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury. Poniżej szczegółowe informacje o szkoleniu.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.

Read More »

Udostępnienie książki „Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej”

Posted by on styczeń 10, 2021 in Aktualności

W odpowiedzi na prośbę Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk udostępniamy do bezpłatnego pobrania książkę pt. „Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej”, wydanej przez Instytut.
Książka jest w formie e-booka i jest w pełni darmowa.
Główne działy tej książki to:
– Prawnomedyczne relacje rodzice–dziecko–państwo
– Oświatowe konteksty wykonywania pieczy nad małoletnim
– Dziecko w sytuacji przemocy w rodzinie w ujęciu kryminologicznym
okładka ksiązki
Read More »

Program dla mężczyzn z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w zakresie kontrolowania złości i zachowań przemocowych

Posted by on czerwiec 6, 2020 in Aktualności

punkt konsultcyjny lewy

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,  Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje projekt:

Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość – Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi.

W ramach projektu zapraszamy mężczyzn z terenu Miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego do konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu 696 081 880 lub do udziału w programie edukacyjno- terapeutycznym (do 8 godzin spotkań indywidualnych i/lub grupowych) mających na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami przemocowymi w rodzinie i związkach partnerskich.

W ramach konsultacji telefonicznych służymy także pomocą dla pracowników realizujących procedurę Niebieskie Karty w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Szczegóły i konsultacje: tel. 696 081 880 lub mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

rops_logo

Projekt: Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Read More »

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z TERENU PODKARPACIA

Posted by on lipiec 2, 2019 in Aktualności

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS II edycji projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. podkarpackiego” zapraszamy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do współpracy w ramach niniejszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowych bezpłatnych profesjonalnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmujących  następującą tematykę:

– prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w tym obowiązki przedstawicieli oświaty w zakresie procedury Niebieskie Karty;

– współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych przedstawicieli oświaty i innych instytucji

– profilaktyka przemocy w rodzinie, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy w rodzinie;

– zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja emocjonalna osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc i możliwość pomocy;

– etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie;

– przemoc wobec dziecka;

– przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych:

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W ramach projektu możemy przeprowadzić szkolenia jedynie w czterech powiatach dlatego ważnym aspektem jest kolejność zgłoszeń.

W ramach współpracy prosimy o wskazanie z Państwa terenu trzech Zespołów Interdyscyplinarnych, chętnych do udziału w szkoleniach, które wydelegują co najmniej pięciu swoich przedstawicieli reprezentujących różne instytucje.

Zaznaczamy, że ze względu na charakter projektu udział w szkoleniach jest ograniczony do 4 powiatów województwa podkarpackiego W związku z powyższym decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundacja zapewnia profesjonalną kadrę, materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek, natomiast ze strony powiatu prosimy o bezpłatne udostępnienie sali szkoleniowej. Termin realizacji szkoleń uzgodniony będzie wspólnie z instytucją zgłaszającą.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl do dnia 15 lipca 2019 r. wskazując chętne ZI do udziału w szkoleniach wraz z podaniem reprezentowanych instytucji (ze względu na RODO prosimy nie podawać imion i nazwisk a jedynie funkcje w zespole interdyscyplinarnym). Decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym okresie powiaty zakwalifikowane do bezpłatnych szkoleń poinformujemy mailowo.

Wszelkie informacje i szczegóły dostępne są za pośrednictwem maila: oraz telefonicznie 696 081 880

Read More »