BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z TERENU PODKARPACIA

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z TERENU PODKARPACIA

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS II edycji projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. podkarpackiego” zapraszamy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do współpracy w ramach niniejszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowych bezpłatnych profesjonalnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmujących  następującą tematykę:

– prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w tym obowiązki przedstawicieli oświaty w zakresie procedury Niebieskie Karty;

– współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych przedstawicieli oświaty i innych instytucji

– profilaktyka przemocy w rodzinie, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy w rodzinie;

– zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja emocjonalna osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc i możliwość pomocy;

– etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie;

– przemoc wobec dziecka;

– przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych:

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W ramach projektu możemy przeprowadzić szkolenia jedynie w czterech powiatach dlatego ważnym aspektem jest kolejność zgłoszeń.

W ramach współpracy prosimy o wskazanie z Państwa terenu trzech Zespołów Interdyscyplinarnych, chętnych do udziału w szkoleniach, które wydelegują co najmniej pięciu swoich przedstawicieli reprezentujących różne instytucje.

Zaznaczamy, że ze względu na charakter projektu udział w szkoleniach jest ograniczony do 4 powiatów województwa podkarpackiego W związku z powyższym decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundacja zapewnia profesjonalną kadrę, materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek, natomiast ze strony powiatu prosimy o bezpłatne udostępnienie sali szkoleniowej. Termin realizacji szkoleń uzgodniony będzie wspólnie z instytucją zgłaszającą.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl do dnia 15 lipca 2019 r. wskazując chętne ZI do udziału w szkoleniach wraz z podaniem reprezentowanych instytucji (ze względu na RODO prosimy nie podawać imion i nazwisk a jedynie funkcje w zespole interdyscyplinarnym). Decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym okresie powiaty zakwalifikowane do bezpłatnych szkoleń poinformujemy mailowo.

Wszelkie informacje i szczegóły dostępne są za pośrednictwem maila: oraz telefonicznie 696 081 880