Bezpłatne szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych

Bezpłatne szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych

Dziękujemy wszystkim Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie, które odpowiedziały  na naszą ofertę.

Zainteresowanie naszą ofertą przerosły nasze oczekiwania. Niestety założenia projektu gwarantowały udział w bezpłatnych szkoleniach członków Zespołów Interdyscyplinarnych jedynie z terenu czterech powiatów. Do udziału w projekcie ze względu na kryteriów pierwszeństwa zgłoszeń zaprosiliśmy Zespoły Interdyscyplinarne z powiatów: kolbuszowskiego, leskiego, krośnieńskiego ziemskiego i łańcuckiego.

W związku z wiele większym zainteresowaniem i potrzebami z Państwa strony, dla pozostałych powiatów opracujemy ofertę szkoleń na przyszły rok i podejmiemy się prób pozyskania środków na sfinansowanie tych działań.

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. podkarpackiego” zapraszamy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do współpracy w ramach niniejszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowych bezpłatnych profesjonalnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmujących  następującą tematykę:

– prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w tym obowiązki przedstawicieli oświaty w zakresie procedury Niebieskie Karty;

– współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych przedstawicieli oświaty i innych instytucji

– profilaktyka przemocy w rodzinie, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy w rodzinie;

– zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja emocjonalna osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc i możliwość pomocy;

– etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie;

– przemoc wobec dziecka;

– przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych:

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W ramach projektu możemy przeprowadzić szkolenia jedynie w czterech powiatach dlatego ważnym aspektem jest kolejność zgłoszeń.

W ramach współpracy prosimy o wskazanie z Państwa terenu trzech Zespołów Interdyscyplinarnych, chętnych do udziału w szkoleniach, które wydelegują co najmniej pięciu swoich przedstawicieli reprezentujących różne instytucje.

Zaznaczamy, że ze względu na charakter projektu udział w szkoleniach jest ograniczony do 4 powiatów województwa podkarpackiego W związku z powyższym decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundacja zapewnia profesjonalną kadrę, materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek, natomiast ze strony powiatu prosimy o bezpłatne udostępnienie sali szkoleniowej. Termin realizacji szkoleń uzgodniony będzie wspólnie z instytucją zgłaszającą.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl do dnia 15 października 2018 r. wskazując chętne ZI do udziału w szkoleniach wraz z podaniem reprezentowanych instytucji (ze względu na RODO prosimy nie podawać imion i nazwisk a jedynie funkcje w zespole interdyscyplinarnym). Decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym okresie powiaty zakwalifikowane do bezpłatnych szkoleń poinformujemy mailowo.

Wszelkie informacje i szczegóły dostępne są za pośrednictwem maila: oraz telefonicznie 696 081 880