V edycja bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Podkarpacia

V edycja bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Podkarpacia

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS piatej edycji projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu woj. podkarpackiego” zapraszamy powiaty, i gminy do udziału w piatej edycji naszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowego bezpłatnego profesjonalnego szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych obejmujących  tematykę przedstawioną poniżej. Planujemy przeprowadzić szkolenia na żywo w miejscu wyznaczonym przez chętne instytucje (zapewnienie sali szkoleniowej jako wkład rzeczowy do projektu) jednakże w sytuacji zakazu epidemiologicznego szkolenia przeprowadzone zostaną on-line z użyciem platformy ZOOM

Dzień I – Praktyczna realizacja przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, obowiązki przedstawicieli służb GR i ZI

Dzień II – Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w tym obraz psychologiczny osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, symptomy rozpoznawania krzywdzenia dzieci, dziecko ofiara przemocy w rodzinie

Dzień III – Specyfika pracy ze sprawcą przemocy w tym, obraz psychologiczny sprawcy przemocy, metody pracy ze sprawcą przemocy, motywowanie sprawcy do zmiany.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik zobowiązany będzie do udziału we wszystkich trzech szkoleniach. Terminy szkoleń do wyboru bowiem w ramach projektu przewidujemy 4 grupy szkoleniowe po 15-20 osób. Miejsca realizacji zależne będą od zgłoszeń instytucji

Projekt przewiduje wkład własny rzeczowy udziału w projekcie, którym będzie deklaracja użyczenia lokalu przez instytucję zgłaszająca członków ZI, w zakresie użyczenia pomieszczenia do uczestniczenia w szkoleniu. Każdy Zespół Interdyscyplinarny lub odpowiedzialny za jego obsługę OPS może zgłosić 5 osób. Preferujemy zgłoszenia zespołów 5-cio osobowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji (OPS, Policja, GKRPA, oświata, NGO, ochrona zdrowia, sądy itp.)

Terminy szkoleń dla czterech grup:

Gr I w dniach: 21, 22, 23, października 2021

Gr II  w dniach: 27, 28, 29 października 2021

Gr III w dniach: 2, 3, 4 listopada 2021

Gr IV w dniach: 6, 7, 8 grudnia 2021

Zainteresowane Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zespoły Interdyscyplinarne prosimy w kontakt mailowy kontakt@fundacjafeniks.pl w celu otrzymania Formularz Zgłoszeniowy.  Odpowiedzi na pytania można także otrzymać telefonicznie  696 081 880