Mamy dwa nowe szkolenia w marcu na które gorąco zapraszamy

Mamy dwa nowe szkolenia w marcu na które gorąco zapraszamy

„Praca z rodziną z przemocą, w której osoby doznające lub stosujące przemoc wykazują  zaburzenia psychiczne”

Praca z osoba zaburzoną psychicznie - marzec

Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

– Zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne – charakterystyka

– Zasady kontaktu z osobą stosującą i doświadczająca przemocy która wykazuje zaburzenia psychiczne

– Czy można zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia?

– Realizacja procedury Niebieskie Karty i pomoc rodzinie dotkniętej przemocą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której występują zaburzenia psychicznie/ choroby psychiczne

szkolenie prowadzone przez dwie osoby psychologa i terapeutę oraz specjalistę ds. procedur przeciwdziałania przemocy.

Drugie szkolenie:

„Praca z klientem trudnym” Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników OPS a w szczególności do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek,

 Praca z trudnym klientem marzec 2021

 Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

  – Tzw. klient trudny – kto to taki?

– Identyfikacja własnych trudności w pracy z klientem trudnym.

– Osoba z zaburzeniami psychicznymi, uzależniona, osoba w kryzysie suicydalnym – zasady kontaktu.

– Osoba agresywna – zasady kontaktu.

–  Manipulacja – zasady kontaktu z osobą manipulującą – jak stawiać granice, jak chronić siebie.

–  Dbanie o siebie jako profilaktyka wypalenia.

 

Prowadzenie: Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog, psychoterapeuta i interwent kryzysowy,  przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną. Udziela pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

 

W związku z tym, iż są to szkolenia on-line proponujemy preferencyjną cenę 120 zł za osobę (40% zniżki) przy zgłoszeniu minimum 5 osób 100 zł za osobę (50% zniżki) – wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury. Poniżej szczegółowe informacje o szkoleniu.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.