Szkolenie On Line Na żywo 19 maja 2021 – Przeciwdziałanie przemocy w praktyce z elementami procedur w pandemii- dla OPS, Oświaty, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Szkolenie On Line Na żywo 19 maja 2021 – Przeciwdziałanie przemocy w praktyce z elementami procedur w pandemii- dla OPS, Oświaty, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Procedury data maj 2021

W związku z kwarantanną obserwować można nasilającą się przemoc w rodzinie. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa organizujemy szkolenia z wykorzystaniem programu Zoo,. Wykorzystywane przez nas narzędzia szkoleniowe pozwalają na bezpośredni kontakt  face to face z możliwością audio. Szkolenia odbywają się na żywo.

W szkoleniu może wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy.

Każdy uczestnik szkolenia przed szkoleniem otrzyma bezpłatne narzędzie do konferencji online wraz z instrukcja obsługi, które również będzie mogło być w przyszłości wykorzystywane do prowadzenia spotkań on line Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu

W związku z tym, iż jest to szkolenie nadal proponujemy promocyjną cenę zawierającą tym razem 40 % zniżki  czyli 150 zł za jedną osobę

W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób dodatkowa zniżka (cena 100 zł za osobę)

Wszelkie informacje jak i zgłoszenia pod numerem tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl;

Wysyłając zgłoszenie podaj imiona i nazwiska uczestników oraz dane do faktury osoby lub instytucji opłacającej szkolenie.

19 maja 2021 r. godz 9:00

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w tym wytyczne postępowania w czasie pandemii”

 

Program

1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (wytyczne Ministerstwa na czas pandemii)

2.  Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów

3. Nowe zapisy związane z nowelizacją art 9c ustawy

4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK

5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR

6. Jak przygotować się do kontroli

 

Prowadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie