Szkolenie on line na żywo – 10 sierpnia 2020 – Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji dla lekarzy, oświaty i OPS

Szkolenie on line na żywo – 10 sierpnia 2020 – Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji dla lekarzy, oświaty i OPS

symptomy z napisem online sierpień

W związku z kwarantanną obserwować można nasilającą się przemoc w rodzinie. Szczególna sytuacja dotyczy dzieci, które bez osób dorosłych nie mogą opuszczać domu oraz straciły ważny czynnik wparcia jakim była szkoła co zwiększa ryzyko stosowania przemocy wobec dzieci w 4 ścianach.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa organizujemy szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii on line. Wykorzystywane przez nas narzędzia szkoleniowe pozwalają na bezpośredni kontakt  face to face z możliwością audio. Szkolenia odbywają się na żywo.

W szkoleniu może wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, nauczycie, pedagog, pracownik socjalny, członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy.

Każdy uczestnik szkolenia przed szkoleniem otrzyma bezpłatne narzędzie do konferencji online wraz z instrukcja obsługi, które również będzie mogło być w przyszłości wykorzystywane do prowadzenia spotkań on line Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu

W związku z tym, iż jest to szkolenie nadal proponujemy promocyjną cenę zawierającą tym razem 25 % zniżki  czyli 150 zł za jedną osobę

W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób dodatkowa zniżka (cena 100 zł za osobę)

Wszelkie informacje jak i zgłoszenia pod numerem tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl;

Wysyłając zgłoszenie podaj imiona i nazwiska uczestników oraz dane do faktury osoby lub instytucji opłacającej szkolenie.

 

„Rozpoznawanie Symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji” dla przedstawicieli instytucji pracujących z rodzina i dziećmi – OPS i oświata

Program:

1. Formy przemocy wobec dziecka, rozpoznawanie przemocy wobec dzieci, specyficzne i nie specyficzne symptomy krzywdzenia dziecka
2. Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci
3. Obowiązki prawne – realizacja czterech formy interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci:
Interwencja prawna, cywilna, procedura Niebieska Karta, procedura psychologiczna.
4. Zasady rozmowy z dzieckiem krzywdzonym
5. Przygotowanie do rozmowy z rodzicem dziecka krzywdzonego
6. Pokonywanie własnych trudności i oporów w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dziecka