Warsztaty dla dzieci i młodzieży w podkarpackich szkołach

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w podkarpackich szkołach

Szanowni Dyrektorzy szkół z terenu Podkarpacia

 

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci.

Dlatego też zapraszamy Państwa do współpracy i skorzystania z możliwości przeprowadzenia warsztatów z Państwa uczniami przez naszych pedagogów.

 

Proponujemy dwa rodzaje zajęć:

 

Profilaktyka przemocy rówieśniczej – podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami. Koszt dwugodzinnego warsztatu wynosi 90 zł za grupę (klasę)

 

Warsztaty ochrony dzieci przed krzywdzeniem zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie ze szczególnym uwzględnieniem różnych form przemocy wobec dzieci. Koszt sześciogodzinnych (3+3 lub 2+2+2) warsztatów wynosi 270 zł z grupę.

 

Wszystkie warsztaty będą prowadzić młodzi pedagodzy (pojedynczo lub w parach) – profesjonalnie przygotowani do prowadzenia warsztatów z dziećmi i młodzieżą.

 

Zamówienia na warsztaty lub pytania prosimy kierować telefonicznie: 696 081 880 lub drogą mailową kontakt@fundacjafeniks.pl

 

Natomiast nauczycieli i pedagogów zapraszamy na profesjonalne szkolenia z zakresu „Rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i prawnych obowiązków przedstawicieli oświaty w tym zakresie”,  które możemy przeprowadzić dla całej Rady Pedagogicznej w wyznaczonym przez Państwa terminie.

Prowadzimy także spotkania dla rodziców z zakresu uwrażliwienia na potrzeby dzieci i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.

 

Zamówienia na warsztaty lub pytania prosimy kierować telefonicznie: 696 081 880 lub drogą mailową kontakt@fundacjafeniks.pl