O nas – skrót

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks powstała, jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Fundatorami fundacji są osoby na co dzień zajmujące się problematyką przemocy. W ramach swojej działalności chcemy udzielać specjalistycznego wsparcia zarówno osobom doświadczającym przemocy jak i stosującym przemoc. Pragniemy szerzyć idee budowania relacji międzyludzkich w poszanowaniu godności każdego człowieka. [więcej…]