Szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji

Fundacja FENIKS w ramach swojej działalności statutowej ogłasza konkurs dla przedstawicieli podkarpackich szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie 50% kosztów udziału w szkoleniu specjalistycznym w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci przed krzywdzeniem oraz interwencji i obowiązków prawnych instytucji oświatowych w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Każda osoba zakwalifikowana do programu otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 zł na pokrycie kosztu szkolenia prowadzonego w ramach działalności Fundacji FENIKS. Całkowity koszt szkolenia wynosi 300 zł. pozostały koszt do zapłaty to jedynie 150 zł.

Fundacja FENIKS jest organizacją non-profit i organizowane szkolenia nie są nastawione na zysk.

Dofinansujemy 50 osób z terenu całego Podkarpacia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696-081-880

W zgłoszeniach proszę o podanie Imienia i nazwiska oraz placówki kierującej

Pierwsze szkolenie dla pierwszych dziesięciu osób odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
w godzinach 9:00 – do 15:00 (8 godzin dydaktycznych) w sali szkoleniowej Fundacji ul. Lisa Kuli 1 w Rzeszowie.

Kolejne terminy ustalane będą na bieżąco po zapełnianiu się kolejnych list.