Szkolenia w Gdańsku

Szkolenia w Gdańsku

Szanowni Dyrektorzy i Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Przewodniczący Miejskich i Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych

 

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym
w Gdańsku. Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych.

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w dniu 12 czerwca 2018 godz. 10:00 – 15:00

  • Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
  • Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
  • Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
  • Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
  • Jak przygotować się do kontroli?

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10-15 w CENTRUM KONFERENCYJNYM – Centrum Biurowe Neptun,
Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk.

Prowadzący szkolenie – Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie OPS lub ZI
w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Zgłoszenia i szczegóły kontakt@fundacjafeniks.pl lub tel. 696 081 880 formularz dostępny tutaj Kwestionariusz zgłoszeniowy