Mamy dwa nowe szkolenia w marcu na które gorąco zapraszamy

Posted by on Lut 24, 2021 in Aktualności

„Praca z rodziną z przemocą, w której osoby doznające lub stosujące przemoc wykazują  zaburzenia psychiczne”

Praca z osoba zaburzoną psychicznie - marzec

Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

– Zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne – charakterystyka

– Zasady kontaktu z osobą stosującą i doświadczająca przemocy która wykazuje zaburzenia psychiczne

– Czy można zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia?

– Realizacja procedury Niebieskie Karty i pomoc rodzinie dotkniętej przemocą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której występują zaburzenia psychicznie/ choroby psychiczne

szkolenie prowadzone przez dwie osoby psychologa i terapeutę oraz specjalistę ds. procedur przeciwdziałania przemocy.

Drugie szkolenie:

„Praca z klientem trudnym” Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników OPS a w szczególności do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek,

 Praca z trudnym klientem marzec 2021

 Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

  – Tzw. klient trudny – kto to taki?

– Identyfikacja własnych trudności w pracy z klientem trudnym.

– Osoba z zaburzeniami psychicznymi, uzależniona, osoba w kryzysie suicydalnym – zasady kontaktu.

– Osoba agresywna – zasady kontaktu.

–  Manipulacja – zasady kontaktu z osobą manipulującą – jak stawiać granice, jak chronić siebie.

–  Dbanie o siebie jako profilaktyka wypalenia.

 

Prowadzenie: Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog, psychoterapeuta i interwent kryzysowy,  przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną. Udziela pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

 

W związku z tym, iż są to szkolenia on-line proponujemy preferencyjną cenę 120 zł za osobę (40% zniżki) przy zgłoszeniu minimum 5 osób 100 zł za osobę (50% zniżki) – wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury. Poniżej szczegółowe informacje o szkoleniu.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.

Read More »

Udostępnienie książki „Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej”

Posted by on Sty 10, 2021 in Aktualności

W odpowiedzi na prośbę Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk udostępniamy do bezpłatnego pobrania książkę pt. „Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej”, wydanej przez Instytut.
Książka jest w formie e-booka i jest w pełni darmowa.
Główne działy tej książki to:
– Prawnomedyczne relacje rodzice–dziecko–państwo
– Oświatowe konteksty wykonywania pieczy nad małoletnim
– Dziecko w sytuacji przemocy w rodzinie w ujęciu kryminologicznym
okładka ksiązki
Read More »

IV edycja bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Podkarpacia

Posted by on Lis 4, 2020 in Aktualności

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS czwartej edycji projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 9 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 3 powiatów woj. podkarpackiego” zapraszamy powiaty, i gminy do udziału w czwartej edycji naszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowego bezpłatnego profesjonalnego szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych obejmujących  tematykę przedstawioną poniżej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenia przeprowadzone zostaną on-line z użyciem platformy ZOOM (instrukcja instalacji w załączeniu maila) :

Dzień I – Praktyczna realizacja przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, obowiązki przedstawicieli służb GR i ZI

Dzień II – Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w tym obraz psychologiczny osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, symptomy rozpoznawania krzywdzenia dzieci, dziecko ofiara przemocy w rodzinie

Dzień III – Specyfika pracy ze sprawcą przemocy w tym, obraz psychologiczny sprawcy przemocy, metody pracy ze sprawcą przemocy, motywowanie sprawcy do zmiany.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik zobowiązany będzie do udziału we wszystkich trzech szkoleniach. Terminy szkoleń do wyboru bowiem w ramach projektu przewidujemy 3 grupy szkoleniowe po 15-20 osób.

Projekt przewiduje wkład własny rzeczowy udziału w projekcie, którym będzie deklaracja użyczenia lokalu przez instytucję zgłaszająca członków ZI, w zakresie użyczenia pomieszczenia do uczestniczenia w szkoleniu. Każdy Zespół Interdyscyplinarny lub odpowiedzialny za jego obsługę OPS może zgłosić 5 osób. Preferujemy zgłoszenia zespołów 5-cio osobowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji (OPS, Policja, GKRPA, oświata, NGO, ochrona zdrowia, sądy itp.)

Terminy szkoleń dla trzech grup:

Gr I w dniach: 17, 18, 19, listopada

Gr II  w dniach: 2,3,4 grudnia

Gr III w dniach: 9, 10, 11, grudnia

Zainteresowane Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zespoły Interdyscyplinarne prosimy w kontakt mailowy kontakt@fundacjafeniks.pl w celu otrzymania Formularz Zgłoszeniowy.  Odpowiedzi na pytania można także otrzymać telefonicznie  696 081 880

Read More »