Bezpłatne poradnictwo prawne w sytuacji przemocy w rodzinie

Bezpłatne poradnictwo prawne w sytuacji przemocy w rodzinie

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego w sytuacji przemocy w rodzinie. Porady prawne świadczone będą jedynie w formie telefonicznej w czwartki w godzinach 16:00 – 18:00 tel. 511-386-057

Poradnictwo Prawne prowadzić będzie mecenas Anna Michna – absolwentka prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracująca z Fundacją Feniks w zakresie poradnictwa prawa rodzinnego (sprawy rodzinne, rozwodowe, podziału władzy rodzicielskiej i odszkodowań i zadośćuczynienia w sytuacji przemocy w rodzinie) oraz cywilnego (nakaz opuszczenia lokalu) oraz karnego (zawiadomienia o przestępstwie związane z przemocą w rodzinie i wobec osób najbliższych)