PROJEKTY ZREALIZOWANE

PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Jak Feniks z popiołów” – realizacja programów korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Warszawy współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach konkursu:

Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych”

syrenka

ulotka kor edu wawa

Pod skrzydłami Feniksa – bezpieczna i przyjazna szkoła.

TdT – Kształtowanie młodych specjalistów w zakresie profilaktyki patologii społecznej.

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych na terenie Warszawy

Fundacja Feniks realizuje projekt: „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w warunkach wolnościowych i osadzonych na terenie Warszawy” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 Trening dobrego taty zza więziennej kraty

Grant z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje) w linii programowej: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci 0-6 lat, w ramach którego Fundacja Feniks przeprowadzi warsztaty dla osadzonych w dwóch zakładach karnych ojców dzieci w wieku 0-6 lat.

„Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”

Warsztaty dla kadry pedagogicznej woj. podkarpackiego

Grant z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje) w linii programowej: pomoc dzieciom ofiarom przemocy, w ramach którego Fundacja Feniks przeprowadzi cykl szkoleń dla przedstawicieli placówek edukacyjnych w   zakresie identyfikacji przemocy wobec dzieci i podejmowania interwencji.

„Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”