Przemoc czy konflikt

Przemoc czy konflikt

Przemoc czy konflikt – diagnoza problemu i pomoc rodzinie

 

 

8 godzin

 

Odbiorcy: szkolenie kierowane jest w szczególności do pracowników OPS-ów ale także do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z problematyką przemocy domowej.

 

Cele: wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną oraz rozszerzenie ich warsztatu umiejętności diagnozowania sytuacji problemowej w rodzinie – ponieważ właściwa diagnoza – czy ma się do czynienia z przemocą czy konfliktem determinuje konkretne drogi postępowania i wsparcia wobec rodziny. Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby oddziaływań wskazanych i najskuteczniejszych w celu pomocy rodzinie.

 

Program: wykład i warsztaty obejmować będą następującą problematykę:

  • konflikt w rodzinie – definicja, charakterystyka;
  • przemoc domowa – definicja, rodzaje, charakterystyka przemocy, sprawcy i ofiary;
  • mechanizm rodzenia się konfliktu i przemocy;
  • różnice pomiędzy przemocą w rodzinie a konfliktem;
  • standardy postępowania w sytuacji występowania przemocy domowej (procedura Niebieskiej Karty, terapia indywidualna, oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy, grupy wsparcia);
  • formy pomocy rodzinie w sytuacji istnienia konfliktu (terapia małżeńska, mediacje rodzinne).

 

Termin: ustalony będzie po zebraniu się grupy.

 

Miejsce: Rzeszów

 

Koszt: 250 zł

 

Zachęcamy chętne osoby do zapisywania się za pomocą kwestionariusza. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla zorganizowanej grupy. Cena do uzgodnienia.