dla stosujących przemoc – 3 zakładka

dla stosujących przemoc – 3 zakładka

Grupowe oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej

Przed włączeniem do grupy  każdy uczestnik odbywa 2 spotkania indywidualne, na których dowiaduje się podstawowych informacji dotyczących przemocy, zdobywa wiedzę i poznaje techniki radzenia sobie z własną złością a także konfrontuje się z własnymi zachowaniami przemocowymi.

Program ma charakter psychoedukacyjny. Podczas zajęć grupowych uczestnicy poszerzają wiedzę dotyczącą poszczególnych form przemocy, pracując na swoich przekładach, identyfikują własne przekonania stojące za zachowaniami przemocowymi. Budując zmianę, nabywają umiejętności nieprzemocowego regulowania relacji z innymi ludźmi (m. in. w oparciu o zasady asertywności, negocjowania,  aktywnego słuchania).

W Fundacji prowadzimy program w oparciu o metodę z Duluth. Całość obejmuje 2 sesje indywidualne  a następnie cotygodniowe sesje grupowe (przez 24 tygodnie). Program prowadzony jest przez dwóch facylitatorów – kobietę i mężczyznę. Obecnie prowadzimy nabór do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla mężczyzn, którzy stosują bądź stosowali przemoc.

Na chwilę obecną uczestnictwo w oddziaływaniach jest odpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.