Oferta dla dzieci – 3 zakładka

Oferta dla dzieci – 3 zakładka

Grupowe zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży (zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy bądź były jej świadkami. Mają na celu wspomagać rozwój różnych sfer funkcjonowania takich jak sfera emocjonalna, sfera poznawcza, czy też sfera społeczna. W ofercie elementy treningu relaksacyjnego, radzenia sobie ze stresem, poznawania siebie a także warsztaty przeciwdziałania i profilaktyki agresji i przemocy).

W chwili obecnej proponowane zajęcia są odpłatne.

W kwestii pytań i chęci zapisu na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.