Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy

Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy

W związku z licznym zapotrzebowaniem szkół wszystkich szczebli w zakresie opracowania wewnątrzszkolnych procedur w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz w odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące występowania sytuacji braku działań szkół na zgłoszenia przemocy w szkole lub rodzinie Fundacja Feniks opracowuje wewnątrzszkolne procedury przeciwdziałania przemocy w dwóch obszarach:

– wewnątrzszkolna procedura przeciwdziałania przemocy w szkole – obejmująca opis procedur przeciwdziałania przemocy: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń.

– wewnątrzszkolna procedura realizacji „Procedury Niebieska Karta” w oświacie – która zawiera szczegółowy opis „krok po kroku” procedur w związku ze zgłoszeniem przemocy
w rodzinie względem ucznia oraz przemocy między rodzicami ucznia. W ramach pakietu szkoły otrzymają wzory niezbędnych dokumentów, które należy sporządzić w trakcie realizacji
w/w procedury (np. pismo sąd, policja itp.).

Koszt pojedynczej procedury to 600 zł

Koszt kompletu procedur to 800 zł

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi 25% ulgi w ramach projektu „Pod skrzydłami Feniksa”

Dodatkowa 25% ulga przysługuje szkołom, które informacje o naszej ofercie otrzymały za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić załączony FORMULARZ i przesłać do nas drogą elektroniczną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.