Terapia – Pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc

Terapia – Pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc

Indywidualna psychoterapia dla osób stosujących przemoc:

W terapii indywidualnej dochodzi się do źródła negatywnych przeżyć i zachowań, w tym również o charakterze przemocowym. Przez wykorzystanie technik poznawczych i behawioralnych terapeuta towarzyszy pacjentowi w dochodzeniu do niefunkcjonalnych przekonań. Kolejne etapy terapii skupiają się na testowaniu prawdziwości tych przekonań i ich ewentualnej zmianie.

Terapia jest procesem, który poprzedzony jest szczegółowym wywiadem z pacjentem i jego diagnozą. Proces terapii wymaga systematyczności (sesje najczęściej 1 raz w tygodniu trwające 50 min.) oraz zaangażowania zarówno w czasie sesji jak i pomiędzy nimi.

Na chwilę obecną uczestnictwo w terapii jest odpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.