Szkolenie 1 – „Przemoc. Procedura Niebieskiej Karty. Zasady pracy z ofiarą i sprawcą przemocy domowej.”

Szkolenie 1 – „Przemoc. Procedura Niebieskiej Karty. Zasady pracy z ofiarą i sprawcą przemocy domowej.”

PRZEMOC. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY.

ZASADY PRACY Z OFIARĄ I SPRAWCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ.

Szkolenie obejmuje 20 h dyd. praktycznych zajęć warsztatowych

Szczegółowa tematyka:

– rodzaje przemocy; sposoby jej diagnozowania;
– regulacje prawne dotyczące przemocy domowej, procedura niebieskiej karty
– praktyczne działania realizowane przez podmioty pomocy społecznej, oświaty, policji i służby zdrowia;
– psychologiczny portret sprawcy i ofiary (dorosły, dziecko),
– specyfika kontaktu z osobą doświadczającą i stosującą przemoc;
– formy pomocy dostępne dla osób uwikłanych w przemoc.

Zapraszamy do zapisywania się drogą mailową bądź telefoniczną. Termin zostanie wyznaczony po zebraniu grupy. Miejsce szkolenia: Rzeszów. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia przez Państwa instytucję w Państwa miejscowości.