STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – LEX KAMILEK

Posted by on lis 30, 2023 in Aktualności

Wazne . Możesz zakupić gotowe standardy lub zaprosić nas na szkolenie dla swojej kadry. Szkolimy oświatę, organizacjae pozarządowe i kościelne , kluby sportowe. Nasi trenerzy przyjadą do Ciebie: Daniel Mróz, Paulina Plucińska i Ewa Kozaczuk. W sprawie szkoleń: kontakt@fundacjafeniks.pl lub 696 081 880.

W sprawie gotowych standardów przeczytaj tekst poniżej

W związku z nowym obowiązkiem szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek i instytucji pracujących z dziećmi, nałożonym przez tzw. Ustawę LEX KAMILEK (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw), polegającym m.in. na opracowaniu i wdrożeniu zgodnie zmienionym art. 22b Ustawy z 2016 o chronie małoletnich STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH zapraszamy do nabycia materiałów opracowywanych przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS. Standardy Ochrony Małoletnich powinny zostać wdrożone przez placówki oświatowe najpóźniej w pierwszej połowie lutego 2024 roku.

Opracowany przez nas materiał stanowi kompendium procedur dla szkół, przedszkoli
i żłobków mający na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Materiał zawiera wszystkie treści wymagane ustawą „LEX Kamilek” oraz dodatkowo opis procedur zgodnych z Ustawą
o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jak również Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieska Karta”

Dokument opracowywany jest przez psychologów, prawników i pedagogów współpracujących z Fundacją Feniks. Jego zawartość merytoryczna określona jest w załączonym formularzu zamówienia. Instytucje, które zechcą zamówić dokument prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zamówienia i przesłać na dedykowany adres mailowy: Standardy.FundacjaFENIKS@gmail.com;

W związku z chęcią doręczenia Państwu zupełnego dokumentu, wszystkim podmiotom, które złożyły już zamówienie lub złożą go w najbliższym terminie przekażemy go najpóźniej 10 grudnia.

Read More »

WAKACYJNY KURS kwalifikujący do pracy z osobami stosującymi przemoc z wykorzystaniem metody z DULUTH w Warszawie

Posted by on cze 1, 2024 in Aktualności

E

OGŁASZAMY NABÓR NA WAKACYJNY TERMIN W WARSZAWIE
W DNIACH 22-25 sierpnia 2024 roku

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmieniając art. 9b ust 2 pkt. 9 zobowiązuje Zespoły Interdyscyplinarne, do kierowania osoby stosujące przemoc do programów korekcyjno-edukacyjnych lub/i psychologiczno-terapeutycznych. Nie wywiązanie się przez osobę stosująca przemoc z obowiązków wynikających z art. 4 ust 6 grożą konsekwencje karne wynikające z nowego z art. 66c KW. W związku z tymi zmianami znacznie wzrośnie liczba prowadzonych programów korekcyjno-edukacyjnych, a co za tym idzie zwiększy się zapotrzebowanie na osoby uprawnione do ich prowadzenia. Dlatego w celu umożliwienia realizacji niniejszych zapisów Fundacja Feniks zaprasza na kolejny KURS.

Udostępnij nasze wydarzenie na facebooku

Dla instytucji z i wszystkich osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z terenu całej Polski organizujemy Kurs Pracy Ze Sprawcami Przemocy z el. Metody z Duluth. Uwzględniając zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art 9b ust 2 pkt 9) niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na szkolenie dla specjalistów chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Kurs odbędzie się w Warszawie (w siedzibie Stowarzyszenia Pomagamy Seniorom ul. Malinowskiego 5) w okresie od 22sierpnia 2024 r. do 25 sierpnia 2024 (50 h dydaktycznych)Ze względu na niekomercyjne działania statutowe Fundacji FENIKS kurs może odbyć się w wyjątkowo niskiej cenie 1200 zł za osobę. Niższą cenę tym razem zawdzięczamy wsparciu lokalowemu Stowarzyszenia Pomagamy Seniorom

Wszystkie szczegóły pod telefonem 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Po raz kolejny podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kursu w promocyjnej cenie i obniżamy jego cenę z 2000 zł na 1200 zł osobę.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Zapisy z wykorzystaniem formularza i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

SZKOLENIE Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

Posted by on sty 28, 2024 in Aktualności

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Wychowawcy, Pedagodzy, Dyrektorzy wydziałów edukacji w Starostwie Powiatowym

W związku ze stale pogłębiającymi się problemami zdrowia psychicznego u młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, specyficznych symptomów i sposobów wsparcia potrzebnych w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom zapraszamy  na szkolenie:  Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

Program szkolenia:

1. Czym jest zdrowie psychiczne? Uwarunkowania zdrowia psychicznego u młodzieży. 2. Zaburzenia zdrowia psychicznego a kryzys adolescencji – pomiędzy normą rozwojową a psychopatologią. 3. Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży: depresja i zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), choroby psychiczne, zaburzenia ze spektrum – objawy i charakterystyka. 4. Samouszkodzenia. Nastolatek w kryzysie suicydalnym – jak rozpoznawać, jak reagować? 5. Jak nauczyciel i wychowawca może wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?

Proponowane szkolenie będzie prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę na co dzień pracującego terapeutycznie z nastolatkami.

Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog z 17- letnim doświadczeniem zawodowym, psychoterapeuta i interwent kryzysowy, przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Ma doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w Poradni Autyzmu, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju TITUM. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną udzielając pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS w Rzeszowie przy ul. Budowlanych 15a w dniu 27 maja 2024 r.
w godzinach 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia 249 zł od osoby,
jednakże przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednej instytucji cena szkolenia ulega obniżeniu do 199 zł od osoby.

Udostępnij nasz szkolenie na FACEBOOKu:https://fb.me/e/4k8WMCNsr

Pytania oraz zgłoszenia prosimy przesłać na maila: kontakt@fundacjafeniks.pl lub pod numerem tel. 510748620

Read More »

WZORY DOKUMENTÓW DO NOWEJ USTAWY JUZ DOSTĘPNE

Posted by on gru 10, 2023 in Aktualności

Już do nabycia nowy komplet wzorów dokumentów ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Komplet materiałów w cenie 500 zł opracowanych na zlecenie Fundacji Feniks niezbędnych po powołaniu nowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Podmioty, które zamówiły poprzedni komplet cena nowego pakietu jedynie 300 zł.

Zapraszamy do nabycia wzorów dokumentów niezbędnych do funkcjonowania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.

Pakiet materiałów zawiera Projekt Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 załączników:

 1. Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego (decyzje zespołu w formie uchwał), a) Uchwała decyzja zespołu podjęta większością głosów, b) Uchwała Zespołu bez głosowania (art. 9a ust 10a oraz 9b ust. 2 pkt 9 i 10), c) Uchwała Zespołu rozszerzenie składu GDP

3. Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność art. 9b ust 8 pkt 3

4. Wniosek osób, o których mowa w ust. 11 lub 11a, o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o osoby, o których mowa w ust. 11b–11d lub 12.

5. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6. Informacja osoby stosującą przemoc domową o jej skierowaniu do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z informacją o podmiocie, który jej realizuje i zobowiązaniem do zgłoszenia się, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skierowania, do uczestnictwa w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

7. Wzór zawiadomienia zawiadamia: a) starosty powiatu o skierowaniu osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z  wniosek o przekazanie danych dotyczących terminów realizacji tych programów; b) grupy diagnostyczno-pomocową o skierowaniu osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

8. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc domową do przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2.

9. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

10. Wzór zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową

11. Wniosek Przewodniczącego do GDP o przekazanie informacji o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

12. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

13. Uwagi przewodniczącego po dokonaniu analizy efektów działań GDP w ramach procedury NK

14. Karta monitoringu przemocy domowej po zakończeniu procedury NK

15. Protokół zakończenia procedury NK w sytuacji odstąpienia od dalszych czynności (art. 9h ust 1 pkt 2)

16. Protokół zakończenia procedury NK  w sytuacji ustania przemocy (art. 9h ust 1 pkt 1)

17. Wzór pisma ZI o wytypowanie do grupy diagnostyczno-pomocowej przedstawicieli instytucji po rozszerzeniu

18. Wzór zaproszenia osoby doświadczającej przemocy domowej

19. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc

W celu złożenia zamówienia wypełnij, podpisz załączony Formularz Zamówienia i zeskanowany prześlij do nas na adres kontakt@fundacjafeniks.pl

1.Wzory aktów prawa miejscowego stanowiące przedmiot zamówienia, a potem sprzedaży i są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z siedzibą w Rzeszowie, i stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) – dalej jako „Utwór”.

2.Jedynie Fundacji FENIKS Przysługuje pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa  majątkowe do Utworu.  Utwór oraz poszczególne jego części nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich, ani nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Utwór w całości został wykonany przez osoby działające na rzecz Fundacji „Feniks”.

3.Fundacja „Feniks” wyraża zgodę na dokonywanie opracowań i przeróbek przekazanego utworu przez Nabywcę w zakresie dozwolonego użytku osobistego na rzecz jedynie swojej gminy, jak również na potrzeby opracowania projektów aktów prawa miejscowego przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, w strukturach których pozostaje Nabywca. 

4.Z zastrzeżeniem powyższego, żadna część przekazanych materiałów nie może być w żadnej formie przekazywana ani zbywana na rzecz innych podmiotów bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Autora.

Należy pamiętać, że przekazywane dokumenty stanowią wzór propozycji dokumentu, który można zmienić i należy dostosować do specyficznych warunków lokalnych, w tym także uwzględniając lokalne oczekiwania organów nadzorujących. Praktyka pokazuje, że te same przepisy w jednej specyfice lokalnej są idealne i dobrze funkcjonujące, w innych wymagają zmiany do oczekiwań gminnych radców prawnych lub oczekiwań organów nadzorujących co nie stanowi o ich błędzie tylko innej interpretacji osoby lub organu. W takich przypadkach udzielamy pomocy w bezpłatnym przeartykułowaniu dokumentu zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami.

W przypadku gdy wprowadzone rozporządzenie dotyczące nowej procedury NK wymusi zmianę regulaminu instytucje które zakupiły wzory druków otrzymają bezpłatną aktualizację regulaminu.

Read More »