STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – LEX KAMILEK

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – LEX KAMILEK

Wazne . Możesz zakupić gotowe standardy lub zaprosić nas na szkolenie dla swojej kadry. Szkolimy oświatę, organizacjae pozarządowe i kościelne , kluby sportowe. Nasi trenerzy przyjadą do Ciebie: Daniel Mróz, Paulina Plucińska i Ewa Kozaczuk. W sprawie szkoleń: kontakt@fundacjafeniks.pl lub 696 081 880.

W sprawie gotowych standardów przeczytaj tekst poniżej

W związku z nowym obowiązkiem szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek i instytucji pracujących z dziećmi, nałożonym przez tzw. Ustawę LEX KAMILEK (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw), polegającym m.in. na opracowaniu i wdrożeniu zgodnie zmienionym art. 22b Ustawy z 2016 o chronie małoletnich STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH zapraszamy do nabycia materiałów opracowywanych przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS. Standardy Ochrony Małoletnich powinny zostać wdrożone przez placówki oświatowe najpóźniej w pierwszej połowie lutego 2024 roku.

Opracowany przez nas materiał stanowi kompendium procedur dla szkół, przedszkoli
i żłobków mający na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Materiał zawiera wszystkie treści wymagane ustawą „LEX Kamilek” oraz dodatkowo opis procedur zgodnych z Ustawą
o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jak również Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieska Karta”

Dokument opracowywany jest przez psychologów, prawników i pedagogów współpracujących z Fundacją Feniks. Jego zawartość merytoryczna określona jest w załączonym formularzu zamówienia. Instytucje, które zechcą zamówić dokument prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zamówienia i przesłać na dedykowany adres mailowy: Standardy.FundacjaFENIKS@gmail.com;

W związku z chęcią doręczenia Państwu zupełnego dokumentu, wszystkim podmiotom, które złożyły już zamówienie lub złożą go w najbliższym terminie przekażemy go najpóźniej 10 grudnia.