O nas – skrót

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks powstała, jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Fundatorami fundacji są osoby na co dzień zajmujące się problematyką przemocy. W ramach swojej działalności chcemy udzielać specjalistycznego wsparcia instytucjom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w formie szkoleń i doradztwa ale także osobom stosującym przemoc w formie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych jak również osobom doświadczającym przemocy. Pragniemy szerzyć idee budowania relacji międzyludzkich w poszanowaniu godności każdego człowieka.

ZOBACZ NASZE CELE STATUTOWE [więcej…]