Terapia – Psychoterapia

Terapia – Psychoterapia

Ośrodek Rozwoju Osobistego, Psychoterapii i Mediacji przy Fundacji Feniks  udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym  na rzecz zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego.  Oferujemy pomoc psychologiczną osobom przeżywającym kryzys, trudności w relacjach i życiu emocjonalnym a także w codziennym funkcjonowaniu.

Proponowane formy wsparcia:

  • terapia indywidualna
  • terapia rodzinna
  • grupowe formy wsparci

Osoby zainteresowane terapią  zapraszamy do kontaktu. Obowiązuje wcześniejsze umówienie się (drogą telefoniczną bądź mailową). Na chwilę obecną uczestniczenie w terapii jest odpłatne.

Terapię prowadzą:

 Joanna Sokołowska – Jachyra.

Jestem psychologiem – absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, facylitatorem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Ukończyłam 4- letnie szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej w CBT w Warszawie. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania i Studium Interwencji Kryzysowej. Trener programu Chronimy Dzieci FDDS oraz programu Wzmacniania Rodziny 10-14.

W Fundacji udzielam pomocy osobom przezywającym kryzysy i trudności w ramach interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego i terapii indywidualnej. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu: 510 748 620.


Katarzyna Słota

Jestem psychologiem – absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień w Krakowie, rekomendowane przez PARPA oraz Szkołę Trenerów I-go Stopnia ,,Metrum” w Katowicach.  Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centre for Counselling and Therapy (CKU) w Dublinie (Irlandia). Obecnie pracuję w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Moja aktywność zawodowa obejmuje również warsztaty profilaktyczne oraz warsztaty rozwoju osobistego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Fundacji Feniks prowadzę konsultacje psychologiczne (diagnoza, pomoc psychologiczna), psychoterapię indywidualną i warsztaty.

Do kontaktu zapraszam osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, hazardu, gier komputerowych, doświadczające trudności związanych z życiem w relacji z osobą uzależnioną, dorastające w rodzinie z problemem uzależnienia i przeżywające trudności w życiu dorosłym, doświadczające kryzysu, stresu, stanów lęku, paniki, przygnębienia, mające trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi, zaniepokojone swoim funkcjonowaniem i stanem swojego zdrowia, poszukujące kierunków dalszego rozwoju.

Zapraszam do kontaktu tel.: 665 450 676.

                                                                                                                                                                                          

Jagoda Potapczuk

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Swoją wiedzę zdobywałam podczas studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, szkolenia z zakresu terapii uzależnień w Lublinie rekomendowanego przez KBPN oraz Szkoły Trenerów Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych w Krakowie. Obecnie szkolę się w Kursie Psychoterapii organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szpitalu psychiatrycznym, ośrodkach i poradni leczenia uzależnień oraz w trakcie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Na co dzień pracuje w poradni i oddziale leczenia uzależnień w Rzeszowie, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

W ramach Fundacji Feniks oferuje konsultacje terapeutyczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych, wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli doświadczasz kryzysu, trudności w radzeniu sobie z emocjami, relacjach interpersonalnych lub niepokoją Cię inne objawy i zastanawiasz się czy terapia mogłaby być Ci pomocna zapraszam do kontaktu.

Zapraszam do kontaktu: 661 338 047