Oferta dla dzieci – 2 zakładka

Oferta dla dzieci – 2 zakładka

Indywidualne oddziaływania wspierające dla dzieci i młodzieży (pomoc psychologiczna  dla dzieci i młodzieży, które zetknęły się z przemocą doświadczając jej bezpośrednio na sobie samym bądź będąc obserwatorem jej form  w domu. Wspieranie dziecka podczas przebiegu procedur zatrzymania występowania przemocy domowej. W ofercie oddziaływania psychologiczne również w stosunku do dzieci, które w związku z przemocą doświadczają wtórnie problemów szkolnych, adaptacyjnych i emocjonalnych).

W chwili obecnej proponowane zajęcia są odpłatne.

W kwestii pytań i chęci zapisu na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.