SZKOLENIA – „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth”

SZKOLENIA – „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth”

Zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Oświaty, Policji, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie chcących i planujących prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w szkoleniu pt.

„Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth”

Szkolenia prowadzone są we współpracy z Instytutem Prewencji Przemocy przez trenerów posiadających kwalifikacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2014 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015 na podstawie art. 8, pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr. 180. poz. 1493 z późn. zm.)

Szkolenie obejmuje 50 godzin dydaktycznych – dwa zjazdy trzydniowe 20-22 listopada 2015r. – 11-13 grudnia 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona (grupa warsztatowa)– decyduje kolejność zgłoszeń

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy  załączony do oferty i Prześlij do nas: kontakt@fundacjafeniks.pl

Cele

uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć:

 • zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie i możliwości jej zatrzymania i ograniczenia,
 • zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy,
 • rozwiną świadomość i pogłębią wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
 • rozwiną umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wszyscy uczestnicy w cenie szkolenia szkolenia otrzymają:

 • zaświadczenie ukończenia kursu przygotowującego do samodzielnego prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego – podręcznik niezbędny do samodzielnego prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
 • zniżkę na zakup dodatkowych autorskich materiałów filmowych w preferencyjnej cenie.

Tematyka zajęć sesji I :

 • model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,
 • cele grupy korekcyjno – edukacyjnej,
 • współpraca społeczności lokalnej ,
 • wpływ otoczenia społecznego na przemoc w rodzinie,
 • odpowiedzialność sprawcy,
 • charakterystyka sprawcy,
 • ocena ryzyka.

Tematyka zajęć sesji II:

 • prezentacja podręcznika do pracy z grupą oraz ćwiczenia
 • wykorzystanie modelu Duluth w warunkach lokalnych
 • charakterystyka efektywności pracy grupy korekcyjno-edukacyjnej,
 • rola i zadania facylitatorów,
 • narzędzia pracy /plan akcji i bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania i inscenizacje/,
 • koło władzy i kontroli.

Zajęcia odbywać się będą w Rzeszowie – w sali szkoleniowej Fundacji Feniks

Początek zajęć w piątek o godz.15.00 zakończenie w niedzielę ok 13.00 /łącznie 50 jednostek dydaktycznych/

Koszt zajęć 1200 zł za cały kurs płatny jednorazowo. (Nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.)
PROMOCJA: Zachęcamy do zgłaszania dwóch osób z jednej instytucji którzy w przyszłości planują wspólnie prowadzić program – przy zgłoszeniu dwóch osób cena 10% taniej- 2160 zł za dwie osoby.

Przy zgłoszeniu min. 3 osob z jednej instytucja obowiązuje 15% zniżki – 1020 zł./os

Dla osób z poza Rzeszowa zapewniamy pomoc w znalezieniu noclegu w miejscu prowadzenia szkolenia oraz wyżywienia.

Po akceptacji zgłoszenia przez organizatorów, uczestnicy szkolenia otrzymają informację o zakwalifikowaniu zawierającą numer konta, na który należy dokonać opłaty za udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Wszystkie dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać na naszej stronie: www.fundacjafeniks.pldrogą mailową: kontakt@fundacjafeniks.pl  lub telefonicznie: 510-748-620 oraz 696-081-880