SZKOLENIE Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

SZKOLENIE Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Wychowawcy, Pedagodzy, Dyrektorzy wydziałów edukacji w Starostwie Powiatowym

W związku ze stale pogłębiającymi się problemami zdrowia psychicznego u młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, specyficznych symptomów i sposobów wsparcia potrzebnych w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom zapraszamy  na szkolenie:  Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

Program szkolenia:

1. Czym jest zdrowie psychiczne? Uwarunkowania zdrowia psychicznego u młodzieży. 2. Zaburzenia zdrowia psychicznego a kryzys adolescencji – pomiędzy normą rozwojową a psychopatologią. 3. Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży: depresja i zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), choroby psychiczne, zaburzenia ze spektrum – objawy i charakterystyka. 4. Samouszkodzenia. Nastolatek w kryzysie suicydalnym – jak rozpoznawać, jak reagować? 5. Jak nauczyciel i wychowawca może wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?

Proponowane szkolenie będzie prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę na co dzień pracującego terapeutycznie z nastolatkami.

Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog z 17- letnim doświadczeniem zawodowym, psychoterapeuta i interwent kryzysowy, przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Ma doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w Poradni Autyzmu, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju TITUM. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną udzielając pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS w Rzeszowie przy ul. Budowlanych 15a w dniu 27 maja 2024 r.
w godzinach 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia 249 zł od osoby,
jednakże przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednej instytucji cena szkolenia ulega obniżeniu do 199 zł od osoby.

Udostępnij nasz szkolenie na FACEBOOKu:https://fb.me/e/4k8WMCNsr

Pytania oraz zgłoszenia prosimy przesłać na maila: kontakt@fundacjafeniks.pl lub pod numerem tel. 510748620