STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – LEX KAMILEK

Posted by on lis 30, 2023 in Aktualności

Wazne . Możesz zakupić gotowe standardy lub zaprosić nas na szkolenie dla swojej kadry. Szkolimy oświatę, organizacjae pozarządowe i kościelne , kluby sportowe. Nasi trenerzy przyjadą do Ciebie: Daniel Mróz, Paulina Plucińska i Ewa Kozaczuk. W sprawie szkoleń: kontakt@fundacjafeniks.pl lub 696 081 880.

W sprawie gotowych standardów przeczytaj tekst poniżej

W związku z nowym obowiązkiem szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek i instytucji pracujących z dziećmi, nałożonym przez tzw. Ustawę LEX KAMILEK (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw), polegającym m.in. na opracowaniu i wdrożeniu zgodnie zmienionym art. 22b Ustawy z 2016 o chronie małoletnich STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH zapraszamy do nabycia materiałów opracowywanych przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS. Standardy Ochrony Małoletnich powinny zostać wdrożone przez placówki oświatowe najpóźniej w pierwszej połowie lutego 2024 roku.

Opracowany przez nas materiał stanowi kompendium procedur dla szkół, przedszkoli
i żłobków mający na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Materiał zawiera wszystkie treści wymagane ustawą „LEX Kamilek” oraz dodatkowo opis procedur zgodnych z Ustawą
o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jak również Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieska Karta”

Dokument opracowywany jest przez psychologów, prawników i pedagogów współpracujących z Fundacją Feniks. Jego zawartość merytoryczna określona jest w załączonym formularzu zamówienia. Instytucje, które zechcą zamówić dokument prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zamówienia i przesłać na dedykowany adres mailowy: Standardy.FundacjaFENIKS@gmail.com;

W związku z chęcią doręczenia Państwu zupełnego dokumentu, wszystkim podmiotom, które złożyły już zamówienie lub złożą go w najbliższym terminie przekażemy go najpóźniej 10 grudnia.

Read More »

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O przeciwdziałaniu przemocy domowej

Posted by on wrz 22, 2023 in Aktualności

SZKOLENIE ON LINE Z WYKORZYSTANIEM ZOOM
13 października 2023 r. Godzina 9:00 – 15:00

PROWADZIMY TO SZKOLENIE TAKZE NA ZAMÓWIENIA GMIN I ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W MIEJSCU I CZASIE UZGODNIEONYM Z ZAMAWIAJĄCYMI. Zasady przeprowadzenia tego szkolenia w formie stacjonarnej na terenie Twojej gminy znajdują się TUTAJ

PROPONUJEMY TAKŻE SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICEILI OŚWIATY Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA SYMPTOMOW KRZYWDZENIA DZIECI I OBOWIĄZKÓW OŚWIATY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY TAKŻE OKRESLONYCH W NOWEJ USTAWIE LEX KAMILEK szczegóły TUTAJ

Szanowni Państwo – przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądów, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ czas zacząć przygotowania do zmian

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem w miesiącu lutym ponawiamy nasze szkolenie w marcu. Specjalnie dla Was zasady finansowe pozostają niezmienne. Należy pamiętać, że finalny kształt ustawy mamy już znany.

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS od lat prowadzi działalność statutową nakierowaną na podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizację osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku ze zmianami które  zawartymi w ustawie z dnia 13 stycznia zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 ROKU o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz
z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie Daniel Mróz, jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą zespół ekspertów Fundacji Feniks opracowuje praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania.

CELE I KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych
 • Zapoznanie się z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową
 • Uczestnicy będą mieli możliwość konfrontować i przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące nowej ustawy.
 • Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
 • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.

PROGRAM:

 1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową 
 2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej
 3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy. (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń, oraz regulaminów)
 4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów
 5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocą, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
 6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop)
 7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW
 8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 9. Omówienie zapisów Rozporządzenia Niebieska Karta

ADRESACI:
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

TERMIN SZKOLENIA I CENA:

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. w godz. 9:00 – 15:00 w formie on-line z wykorzystaniem ZOOM. Osoby które prześlą formularz zgłoszeniowy otrzymają fakturę oraz link do szkolenia wraz z instrukcjami. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cena zgłoszenia 200 zł/osoba, jednakże przy jednorazowym zgłoszeniu 5 osób cena wynosi 150 zł/osoba.

Cena 150 zł od osoby jest także wtedy, gdy na swoim funpagu udostępnisz nasze wydarzenie na facebooku: https://fb.me/e/8anuOF7Eu

Zgłoszenia oraz wszystkie pytania proszę kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 08 1880

Read More »

Bezpłatny 50-cio godzinny KURS przygotowujący do pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem METODY Z DULUTH w ramach prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych

Posted by on sie 15, 2023 in Aktualności

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS projektu: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2” zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tylko i wyłącznie z terenu Województwa Podkarpackiego do udziału w bezpłatnym 50-cio godzinnych szkoleniu (5 dni – 2+3)

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie pięciodniowego bezpłatnego profesjonalnego KURSU przygotowującego do prowadzania programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS przy ul. Langiewicza 29a

Szkolenia realizowane będą w systemie dwóch modułów składających się kolejno z 2 i 3 dni po 10 godzin dydaktycznych każdy:
Moduł I (2 dni) – 30-31 października 2023 r. (poniedziałek -wtorek) godzina 9:00 – 17:00
Moduł II (3 dni) – 29 listopada 01 grudnia 2023 r. (środa – piątek) godzina 9:00 – 17:00

Każdy uczestnik szkolenia poza certyfikatem ukończenia kursu otrzyma komplet materiałów zawierający szczegółowy skrypt niezbędny do realizacji programu.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ze względu na specyfikę programu Duluth pierwszeństwo udziału będą miały zgłoszenia par. Dlatego w pierwszej kolejności prosimy zgłoszenia dwóch osób (bez względu na płeć) z jednej instytucji lub współpracujących na jednym terenie. Liczba miejsc ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłaszając uczestnicy deklarują udział we wszystkich dniach szkolenia. W celu zgłoszenia prosimy wydrukować załączony kwestionariusz zgłoszeniowy dokładnie przeczytać jego zapisy, wypełnić i podpisać przez kandydatów do udziału w kursie oraz odesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@fundacjafenisk.pl oraz oryginał w wersji papierowej na adres Fundacji.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 696 081 880 oraz mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Read More »