PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O przeciwdziałaniu przemocy domowej

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O przeciwdziałaniu przemocy domowej

SZKOLENIE ON LINE Z WYKORZYSTANIEM ZOOM
13 października 2023 r. Godzina 9:00 – 15:00

PROWADZIMY TO SZKOLENIE TAKZE NA ZAMÓWIENIA GMIN I ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W MIEJSCU I CZASIE UZGODNIEONYM Z ZAMAWIAJĄCYMI. Zasady przeprowadzenia tego szkolenia w formie stacjonarnej na terenie Twojej gminy znajdują się TUTAJ

PROPONUJEMY TAKŻE SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICEILI OŚWIATY Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA SYMPTOMOW KRZYWDZENIA DZIECI I OBOWIĄZKÓW OŚWIATY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY TAKŻE OKRESLONYCH W NOWEJ USTAWIE LEX KAMILEK szczegóły TUTAJ

Szanowni Państwo – przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądów, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ czas zacząć przygotowania do zmian

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem w miesiącu lutym ponawiamy nasze szkolenie w marcu. Specjalnie dla Was zasady finansowe pozostają niezmienne. Należy pamiętać, że finalny kształt ustawy mamy już znany.

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS od lat prowadzi działalność statutową nakierowaną na podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizację osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku ze zmianami które  zawartymi w ustawie z dnia 13 stycznia zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 ROKU o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz
z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie Daniel Mróz, jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą zespół ekspertów Fundacji Feniks opracowuje praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania.

CELE I KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych
 • Zapoznanie się z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową
 • Uczestnicy będą mieli możliwość konfrontować i przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące nowej ustawy.
 • Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
 • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.

PROGRAM:

 1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową 
 2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej
 3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy. (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń, oraz regulaminów)
 4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów
 5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocą, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
 6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop)
 7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW
 8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 9. Omówienie zapisów Rozporządzenia Niebieska Karta

ADRESACI:
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

TERMIN SZKOLENIA I CENA:

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. w godz. 9:00 – 15:00 w formie on-line z wykorzystaniem ZOOM. Osoby które prześlą formularz zgłoszeniowy otrzymają fakturę oraz link do szkolenia wraz z instrukcjami. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cena zgłoszenia 200 zł/osoba, jednakże przy jednorazowym zgłoszeniu 5 osób cena wynosi 150 zł/osoba.

Cena 150 zł od osoby jest także wtedy, gdy na swoim funpagu udostępnisz nasze wydarzenie na facebooku: https://fb.me/e/8anuOF7Eu

Zgłoszenia oraz wszystkie pytania proszę kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 08 1880