Szkolenie On Line Na żywo 23 marca 2022 roku – Realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Szkolenie On Line Na żywo 23 marca 2022 roku – Realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

W związku ze zbliżającymi się zmianami w Ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w krótce domowej) i idącymi za tym nowymi wyzwaniami dla instytucji realizujących przepisy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Fundacja FENIKS w odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w celu przygotowania Państwa do zbliżających się zmian zaprasza do udziału w szkoleniu (dwa różne terminy)

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i realizacji procedury NK z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Podczas szkolenia otrzymacie Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji zapisów obowiązującej jeszcze ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również zostaniecie Państwo poinformowani o kierunkach zmian określonych w nowelizacji ustawy zmieniającą dotychczasową ustawę na Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz z proponowanymi w niej zapisami. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Fundacji FENIKS (opis w programie szkolenia), który miedzy innymi jest członkiem Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zaangażowanym w konsultacje niniejszej ustawy.

W celu umożliwienia udziału w szkoleniu osób z terenu całej Polski szkolenie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Termin szkolenia: 23 marca 2022 r.

Cena promocyjna szkolenia to 150 zł od osoby (dodatkowa zniżka 20% dla zgłoszeń minimum 5 osób – w tym przypadku cena udziału jednej osoby w szkoleniu wynosić będzie 120 zł od osoby)

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.
Szkolenie przeprowadzone będzie z uzyciem platformy zoom

wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Program
1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (z dostosowaniem zadań w czasie pandemii koronawirusa)
2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
3. Nowe zapisy związane z projektem zmian ustawy na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej
4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
6. Jak przygotować się do kontroliProwadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaangażowany w konsultacje nowelizowanej ustawy; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.